SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE


ADRES
Chełm, ul. Ceramiczna 1
TELEFON
+48 82 562 32 23
ADRES WWW
www.szpital.chelm.pl

POSIADANY SPRZĘT

Posted in .